นวัตกรรมสัญจร

นวัตกรรมสัญจร สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา

วันที่ี 23 กรกฎาคม 2562 นฐ. ได้ทำการเผยแพร่นวัตกรรมในโอกาส การประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/62 ของ ภก.1 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา

ใส่ความเห็น