นวัตกรรมสัญจร

นวัตกรรมสัญจร ณ โรงพยาบาลนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นฐ. เข้าร่วมงานเปิดบูธเผยแพร่ระบบคิวและระบบประเมินความพึงพอใจ ที่เป็นนวัตกรรมของ ผนฐ. ในพิธีเปิดงาน TOT Help Call Center ณ โรงพยาบาลนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ใส่ความเห็น