ข่าวสาร/กิจกรรม เรื่องทั่วไป

เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ

20 สิงหาคม  2563

          นายพลวรรธน์  วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เดินทางเข้าตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ   ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  พร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด  ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที  จ.ปทุมธานี  พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ  เช่น  นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  นวัตกรรมสนับสนุนกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ ทีโอที  และผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมผลงาน

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

การนำเสนอหุ่นยนต์ ทีโอที อัจฉริยะ (HELLO TOT)

การนำเสนอระบบคิวอัตโนมัติ (Optical Fiber Termination Kit) การนำเสนอระบบ FTTx ด้วยอุปกรณ์ OFTK

การนำเสนอสายเคเบิลใยแก้วนำแสงลดปัญหาการกัดแทะของสัตว์
Optical Fiber Cable (OFC)

การนำเสนอระบบ Smart Power Monitoring System (SPMS)  และ INNO Energy Meter

การนำเสนอระบบ i-Trash  Box

ใส่ความเห็น