ข่าวสาร/กิจกรรม

ประธานบอร์ด พร้อมคณะเยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรม ทีโอที

26 ส.ค. 63
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ ทีโอที พร้อมคณะกรรมการ ทีโอที เยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรม ทีโอที พร้อมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ เช่น นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ นวัตกรรมสนับสนุนกิจการและเพิ่มประสิทธิกาพการให้บริการของ ทีโอที และผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายในและต่างประเทศ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงสั่งสะเทือน ห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางด้านแสงและห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ Access Point มี นายมรกต เธียรมนตรี รจญ.อ.รก.กจญ.
นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง ชจญ.ฐ. พร้อมผุ้บริหารสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

ใส่ความเห็น