ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ได้ปรับเปลี่ยนป้ายเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ได้ปรับเปลี่ยนป้ายเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จากการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

ใส่ความเห็น