ข่าวสาร/กิจกรรม

ทีโอที ได้รับรางวัล จากการนําผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของ วพ.

“AC Line Surge Protector” เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที “The Taipei International Invention Show & Technomart”(INST 2015) ระหวางวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน รางวัลที่ได้รับ 3 รางวัล….

1. รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal Award จาก Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest

2. รางวัลพิเศษ TIIIA AWARD FOR THE EXCELLENT INVENTION จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association

3. รางวัล SPECIAL AWARD จาก Taiwan Invention Association

7-241x300 8-243x300 9-258x300

ใส่ความเห็น