บริการ

รายการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ทดสอบและตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบบตอนนอกและป้องกัน ตามมาตรฐานสากลหรือตามความต้องการของลูกค้า

รายการสอบเทียบเครื่องมือวัด
รายการ
หัวข้อทดสอบ/สอบเทียบ
ราคาทดสอบ/สอบเทียบ(ไม่รวม Vat 7%)
1.  Light Source  2 Wavelength Wavelength 1310  and 1550
1)      Output Wavelength Accuracy
2)      Output Level Accuracy
4,600
2.  Light Source  3 Wavelength Wavelength 1310 ,  nm and 1550
1)      Output Wavelength Accuracy
2)      Output Level Accuracy
5,800
3.  Light Source  3 Wavelength Wavelength 1310 ,  nm and 1550
1)      Output Wavelength Accuracy
2)      Output Level Accuracy
3)      Output Stability Accuracy
6,600
4. Optical Power Meter   2 Wavelength Wavelength 1310  and 1550
Absolute Power Accuracy, Step 10  (-40 to 0 )
4,800
5. Optical Power Meter  3 Wavelength Wavelength 1310 , 1490  and 1550
Absolute Power Accuracy, Step 10  (-40 to 0 )
6,800
6. Optical Power Meter  3 Wavelength Wavelength 1310 , 1490  and 1550
Absolute Power Accuracy, Step 5   (-60 to 0  )
7,600
 
7. Optical Attenuator Wavelength 1310  and 1550

·       Linearity Accuracy, Step 10

5,100
8. Fusion Splicer Wavelength 1550
1)      Insertion Loss and Return Loss Accuracy at Normal mode
2)      Insertion Loss and Return Loss Accuracy at Quick mode or Fast mode
9,500
9. PON Power Meter Wavelength 1310 , 1490  and 1550
1)      Insertion Loss
2)      Absolute Power Accuracy, Step 10  (-40 to +10 )
7,800
10.  Site Master Analyzer 1)      Frequency Accuracy
2)      Return Loss Measurement Accuracy
3)      VSWR Measurement Accuracy
4,500
11.  Thru line RF Wattmeter ·       RF Power 3,800
12.  Digital Earth Tester ·       Resistance Measuring 1,500
13.  Insulation Tester ·       Insulation Measuring 1,800
14.  Optical Spectrum Analyzer 4,800
15.  Optical Splitter 2,000
16.  SDH Analyzer 8,500
17.  RF Spectrum Analyzer 4,800
.  Digital Multi meter 1)      DC Voltage Measuring·  0 mV to 1 000
2)      AC Voltage Measuring
·       @ 40  to 20  1  to < 220
·       @ 50  to 1   220  to < 1 000
3)      DC Current  Measuring
·       0 m  to 2
4)      AC Current  Measuring
·       40  to 1  10  m  to 2
5)      DC Resistance Measuring
6)      by direct measurement with multifunction calibrator (5700A)
หมายเหตุ  สามารถสอบเทียบ DMM ได้ตั้งแต่  3½ digit to 6½ digit
2,400
19.  Chromatic Dispersion Measurement System 32,000
20.  Optical Fiber Geometry System 16,000
21.  Automated optical Fiber Analysis System 32,000
22.  OTDR 2 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
13,700

 

23.  OTDR  3 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
22,700

 

24.  OTDR 4 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
31,700

 

25.  OTDR 5 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
40,700
26.  OTDR 2 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
12,000

 

27.  OTDR  3 Wavelength 1)       Dynamic Range
2)       Event Dead Zone
3)       Attenuation Dead Zone
4)       Distance Accuracy
5)       Loss Accuracy
20,000

 

28.  OTDR 4 Wavelength 1)       Dynamic Range
2)       Event Dead Zone
3)       Attenuation Dead Zone
4)       Distance Accuracy
5)       Loss Accuracy
27,000

 

29.  OTDR 5 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
34,000
30.  OTDR 2 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
9,000

 

31.  OTDR  3 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
15,000

 

32.  OTDR 4 Wavelength 1)       Dynamic Range
2)       Event Dead Zone
3)       Attenuation Dead Zone
4)       Distance Accuracy
20,000.

 

33.  OTDR 5 Wavelength 1)       Dynamic Range
2)       Event Dead Zone
3)       Attenuation Dead Zone
4)       Distance Accuracy
25,000
34.  OTDR 2 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
7)      Wavelength Accuracy
8)      Distance Length Accuracy
17,700

 

35.  OTDR  3 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
7)      Wavelength Accuracy
8)      Distance Length Accuracy
26,700

 

36.  OTDR 4 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
7)      Wavelength Accuracy
8)      Distance Length Accuracy
39,700

 

37.  OTDR 5 Wavelength 1)      Dynamic Range
2)      Event Dead Zone
3)      Attenuation Dead Zone
4)      Distance Accuracy
5)      Loss Accuracy
6)      Reflectance Accuracy
7)      Wavelength Accuracy
8)      Distance Length Accuracy
52,700

ใส่ความเห็น