บริการ

รายการซ่อมเครื่องมือฯ

 รายการซ่อมเครื่องมือฯ   ( อัตารค่าซ่อมเครื่องมือฯขึ้นกับเสียหายและราคาอะไหล่ )
ที่
ผลิตภัณฑ์/การตรวจสอบ
ยี่ห้อ
รุ่น
 1
ADSL ANALYSIS
CK TECHNOGY
A8
 2
ADSL ANALYSIS
BENTER
ST332B
 3
ADSL ANALYSIS
JDSU
SMARTELASS ADSL
 4
ADSL ANALYSIS
MOTECH
MT 320
5
ADSL TESTER
MOTECH
MT 300
 6
ADSL TESTER
SENTER
ST332B
 7
ADSL 2F TESTER
FIBREO
FOX 250
 8
AC/DC DIGITAL CLAMP METER
KYORITSU
2003A
 9
AUTORANGING COMBISCOPE
FLUKE
AM
10
AMERICAN RELIANCE
AMREL
185T
11
CABLE FAULY LOCATOR
SPIRONT
E2520
 12
CABLE FAULY LOCATER
BI
TX 2002
13
CABLE FAULY LOCATER
METROHM
E2520
14
CABLE FAULY LOCATOR
PANTONG
TDR-44
 15
CLEAVER
FITEL
S325
 16
CLEAVER
iILSINTECH
C1-019
 17
COMMUNICATION PERFORMANCE ANALYZER
HP
37717C
18
DIGITAL COMMUNICATION ANALYZER
IFR
2843
 19
DIGITAL MULLTIMETER
DIGICON
DM883
 20
DIGITAL OSCILLOSCOPE
MEASURETRONRC
140
 21
DIGITAL SCAPE
LECMOY
LT262
 22
DUAL-OUTPUT POWER SUPPLY
TOELLNER
TOE8852
 23
FUSION SPLICER
SUMITOMO
TYPE-37SE
 24
FUSION SPLICER
FITEL
3177A
 25
HANDHELD TDR
PAN TONG
TDR-44
 26
INSULATION TESTER
HIOKI
1982
 27
INSULATION TESTER
YOKOGANA
3213
28
ISDN BUTTSET
WG
WG IBT-5
29
LASER SOURCE
NOYES
OLS2DUAL
30
LOSS  TEST SET
KING FISHER
KII7343A
31
MULLTIMETER
FLUKE
FLUKE27
32
MULLTIMETER
FLUKE
ST332B
33
OPTICAL FIBER ID
FUJIKURA
591
34
OPTICAL LIGHT SOURCE
KING FISHEIC
KI 7822C
35
OPTICAL LOSS TESTSLY
LASER PRECTSION CORP
LTS-4510
36
OPTICAL MESURING SYSTEM
WG
OMS 100
37
OPTICAL MULTI METER
ANDO
AG2140
38
OPTICAL POWER METER
MICRO OWL
MO-2C
39
OPTICAL POWER METER
BQ 200 NC
40
OPTICAL SPECTRUM ANALYZER
ANRITSU
MS9030A
41
ORL & TWO WAY  TEST SET
KING FISHER
KI7343A
 42
OSCILLOSCOPE
PHILIPS
PM3215
 43
OTDR
JDSU
MTS 2000
44
POWER INVERTER
GENIVS POWER
GP-12-600
45
POWER METER (OFC.)
KING FISHOR
KIT343A
 46
POWER METER
EXFO
SPM-300
 47
POWER METER
JDSU
OLP-55
48
POWER METER
MICRO OWL
MO-2C
49
RADIODE TECTION CABLE TEST DIVISIO
RISER BORD
330
50
SMARTCLASS ADSL
JDSU
51
TDR
BICOTEST
T510
ที่
ผลิตภัณฑ์/การตรวจสอบ
ยี่ห้อ
รุ่น
51
TDR
BICOTEST
T535
 53
TDR
BICOTEST
T810
54
TDR
RISER BORD
1205T-OSP
 55
TOR CABLE FAVLY LOCATOR
BI
TX 2001
56
TOR CABLE FAULY LOCATER
BI
TX 2002
57
TOR CABLE FAULY LOCATER
PAN TONG
TDR-44
58
หูตรวจแก้ (สีส้ม)
SLT-9.30E
59
หูตรวจแก้ (สีเหลือง-สีส้ม)
PANTONG
LTS-40
60
หูตรวจแก้ (สีเหลือง)
HARRIS
TS22A

ใส่ความเห็น